Strona główna

Podziękowania

Przygotowanie tej strony nie byłoby możliwe bez wsparcia wielu osób, firm oraz instytucji. Wszystkim im składamy serdeczne podziękowania.

Jarosław Kłuskiewicz
Anna Walczyk

Jarosław Kłuskiewicz, Anna Walczyk

Udostępnienie zdjęć dawnego Głogówka.

Peter Lischka
Ilona Gawrych (Barnert)

Peter Lischka, Ilona Gawrych (Barnert)

Tłumaczenie strony na język niemiecki.

Księgarnia Alfa Głogówek

Denis Kruk

Projekt i wykonanie logo strony oraz grafiki banera.

www: http://deniskruk.pl
facebook: facebook.com/Denis-Kruk-web-photo-design

Księgarnia Alfa Głogówek

Księgarnia Alfa Głogówek

Odbiór zdjęć dawnego Głogówka.

www: http://www.ksiegarniaglogowek.pl
facebook: facebook.com/KsiegarniaAlfaGlogowek

Dawno Temu w Krakowie

Dawno Temu w Krakowie

Inspiracja i rady praktyczne.

www: http://www.dawnotemuwkrakowie.pl
facebook: facebook.com/DawnoTemuWKrakowie